Elastyczność cen

Dopasujemy ceny do zapotrzebowania

Elastyczny skład zespołu

Dopasujemy liczbę muzyków do zapotrzebowania klietna

DJ

Możliwość współpracy z DJ

Elastyczna polityka cenowa

Ceny ustalane są z każdym klientem indywidualnie